Totaal: €0,00

Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

Door deze website  (www.selectedbyjenn.nl) te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
Selected by Jenn heeft het recht deze van tijd tot tijd te wijzigen.

 

Artikel 1. Definities & identiteit van de ondernemer.

1.1 Definities.

Producten: De zaken die Selected by Jenn op haar website aanbiedt, welke door de klant besteld kunnen worden.

Selected by Jenn: De onderneming handelend onder de naam: Selected by Jenn, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Klant: De partij met wie Selected by Jenn een overeenkomst aan gaat.

1.2 Identiteit van de ondernemer.

Jennifer Rijs, handelend onder de naam Selected by Jenn.

Te contacten via: info@selectedbyjenn.nl

Kvk-nummer: 63204509

 

Artikel2. Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen gedaan door Selected by Jenn zijn vrijblijvend. Selected by Jenn behoudt zichzelf het recht om prijzen te wijzigen. De klant kan Selected by Jenn niet aan aanbiedingen houden waarvan deze door een kennelijke vergissing of foutief schrijven, niet juist zijn weergegeven op de website of in een mogelijke factuur.

2.2 Overeenkomsten.

Als de klant een bestelling plaatst en het product is voorradig, ontvangt de klant een orderbevestiging, inclusief vermelding van eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Selected by Jenn. Selected by Jenn is gerechtigd bestellingen te weigeren wanneer deze niet aansluiten op de Algemene voorwaarden die Selected by Jenn hanteert.

 

Artikel3. Prijzen en Betalingsvoorwaarden

3.1 Prijzen

Prijzen voor de aangeboden producten zijn weergegeven in euro’s en inclusief btw. Weergegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden afzonderlijk op de orderbevestiging vermeld.

3.2 Betalingsvoorwaarden

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling kan gedaan worden via  iDeal of Paypal. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten in rekening gebracht . Betalingen via iDeal of Paypal vinden plaats in de klant zijn of haar eigen veilige en vertrouwde bank omgeving.

 

Artikel 4. Levering en transport.

4.1 Levering

Selected by Jenn streeft ernaar om de klant zijn of haar bestelling in Nederland binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren aan het daarvoor door de klant opgegeven afleveradres. Leveringstijden zijn indicatief en overschrijding ervan geeft de klant geen recht op schadevergoeding of de bestelling te annuleren dan wel de koopovereenkomst te ontbinden.

4.1.1

Het product moet uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen aan de klant geleverd zijn. Mocht dit echter niet het geval zijn, heeft de klant het recht de koop ongedaan te maken. Dit geldt niet wanneer beide partijen (de klant & Selected by Jenn) een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.1.2

Indien de klant bij Selected by Jenn een bestelling plaatst, zal de bestelling naar het daar voor opgegeven afleveradres worden verzonden. Eventuele (spel)fouten in het adres zijn voor het risico van de klant. Indien Selected by Jenn de bestelling retour ontvangt en opnieuw moet versturen naar het juiste adres, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

4.1.3

De klant is verplicht de gekochte product(en) af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd. Als door de klant zijn of haar toedoen of nalaten levering niet mogelijk is, zal de klant alle aanvullende kosten aan Selected by Jenn verschuldigd zijn. De eigendom van het product gaat pas over op de klant als deze de verschuldigde onkosten aan Selected by Jenn heeft voldaan.

4.2 Transport

Het risico tijdens transport is voor Selected by Jenn. Het risico gaat over op de klant op het moment van aflevering. Het risico tijdens eventuele retourzending is voor de klant.

 

Artikel 5. Verzending

5.1

Selected by Jenn verzendt binnen Nederland haar producten per brief en pakketpost. Deze dienst loopt via PostNL en de klant ontvangt bij zijn of haar bestelling een track&trace code om het pakket te kunnen volgen tot aan de aflevering. De kosten voor de verzending zijn voor de klant en  de hoogte hier van wordt aangegeven bij de gemaakte betalingsovereenkomst tijdens het uitchecken van uw winkelwagentje.

5.2 

Voor bestellingen buiten Nederland/Europa zullen andere verzendkosten in rekening worden gebracht. Het bedrag van de verzendkosten hangt af van de bestemming. Kosten van evenuele douane heffingen of kosten betreffende invoerrechten zijn voor de klant en kunnen niet worden verhaalt op Selected by Jenn.

 

Artikel 6.  Retour.

6.1 

Selected by Jenn zal ten alle tijden proberen om een perfect product te leveren aan de klant. Mocht het bestelde  product desondanks niet aan de klant zijn of haar verwachtingen voldoen, dan kan binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, deze worden geruild of geretourneerd. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 30 dagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan de klant worden teruggestort. De klant krijgt het aankoop bedrag vergoed maar niet de door Selected by Jenn eerder gemaakte verzendkosten.

6.2

De retourgarantie zoals genoemd in 6.1.1 is alleen geldig wanneer de klant de betreffende bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in originele verpakking, retour stuurt. Na ontvangst van het retour gestuurde product, zal Selected by Jenn contact opnemen met de klant voor verdere afhandeling van het retour.

6.3

De kosten voor het retour sturen van een bestelling zijn voor de klant. Wanneer de klant een nieuw product mag ontvangen, zijn de opnieuw gemaakte verzendkosten op kosten van Selected by Jenn.

6.4 

Selected by Jenn behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt is, of door de klant beschadigd.

 

Artikel 7. Garanties.

7.1

Selected by Jenn heeft al haar producten in de webshop met zorg geselecteerd. Sommige producten betreft handwerk en natuurlijke materialen, hierdoor kan het product of de kleur afwijken van de getoonde foto in de webshop. Op dergelijke afwijkingen heeft de klant geen garantie.

7.2

De klant is verplicht het geleverde product te controleren alvorens het in gebruik te nemen.

7.3

De klant dient de bij levering zichtbare tekorten of beschadigingen direct (uiterlijk binnen 24 uur na levering), nauwkeurig en gedetailleerd per e-mail te melden en aan Selected by Jenn kenbaar te maken.

7.4

Op niet direct bij de levering zichtbare tekorten of beschadigingen heeft de klant  14 dagen garantie. Echter heeft de klant wel de plicht deze ook nauwkeurig en gedetailleerd, na levering per e-mail te melden aan Selected by Jenn

7.5

Retourzendingen kunnen, in de in dit artikel genoemde gevallen, slechts plaats vinden na goedkeuring door Selected by Jenn,. Selected by Jenn heeft het recht instructies te geven omtrent de verzending.

 

Artikel 8. Privacy.

8.1

Selected by Jenn respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. De persoonlijke informatie behandelt Selected by Jenn vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

8.2

Alle persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld., tenzij noodzakelijk ter uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

 

Artikel 9. Uitsluiting aanspraakelijkheid

9.1

Selected by Jenn is  niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, door de klant verstrekte onvolledige of onjuiste informative of door onjuist gebruik van het betreffende product.

9.2

Selected by Jenn is slechts aansprakelijk voor directe schade waarbij de aansprakelijkheid van Selected by Jenn beperkt is tot de hoogte van de betreffende orderbevestiging.

 

Contact.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van deze algemene voorwaarden betreffende de weshop Selected by Jenn, zie ik uw reactie graag tegemoet. Deze kunt u sturen naar info@selectedbyjenn.nl